Wi-Fi пулт

Wi Fi пулт за управление на лазер

За дистанционно управление на лазер


Описание

  • Wi-Fi пулт за дистанционно управление на лазери
  • Може да се монтира на всички модели

СХОДНИ ПРОДУКТИ