ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ


Транспортни ленти

Трансфер на изрязани букви, символи, надписи.

 
дебелина
лепило
сила на залепване
Транспортна лента Oratape MT72
дебелина110 µm
лепилокаучуково отстраняемо
сила на залепванесредна - MT
Транспортна лента Oratape MT52
дебелина95 µm
лепилокаучуково отстраняемо
сила на залепванесредна - MT
Транспортна лента Oratape MT80P
дебелина100 µm
лепилоотстраняемо прозрачно
сила на залепванесредна - MT
Транспортна лента Oratape MT95
дебелина155 µm
лепилоотстраняемо прозрачно
сила на залепванесредна - MT
Транспортна лента Oratape HT95
дебелина155 µm
лепилоотстраняемо прозрачно
сила на залепваневисока - HT
Транспортна лента Oratape LT95
дебелина150 µm
лепилоотстраняемо прозрачно
сила на залепванениска - LT