МАКЕТНИ НОЖОВЕ И ПОДЛОЖКИ ЗА РЯЗАНЕ OLFA

Макетни ножеви

повеќе

Ножици

Подлошки за сечење

Резервни ножеви

повеќе

Шпакли (струшки)