PVC Free медии

PVC Free медии за печат

За апликации на закрито и открито.

 
дебелина
печат
лепило
PVC Free фолио за печат EcoJet SP 145W8
дебелина145 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоотстраняемо NanoTack
PVC Free фолио за печат EcoJet AC 1208H
дебелина120 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоотстраняемо NanoTack
PVC Free фолио за печат Orajet 3174 X
дебелина100 µm
печатSOLV | LATEX | UV
лепилоперманентно сиво
PVC Free Ламинат Oraguard 236
дебелина60 μm
печат
лепилоперманентно
PET беклит филм Vivid Vision LW01SPM
дебелина85 µm
печатLATEX | UV
лепилоотстраняемо прозрачно