ТЕКСТИЛНО ФОЛИО ЗА ЦИФРОВ ПЕЧАТ

Флекс

Фолио за печат и термотрансфер

Флекс за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Текстилно фолио за печат Colorprint PU
дебелина80 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Текстилно фолио за печат Colorprint
дебелина170 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер150°С
Текстилно фолио за печат Colorprint New M
дебелина120 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С
Текстилно фолио за печат Soft Print Color
дебелина45 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Текстилно фолио за печат Crystal PU
дебелина85 µm
печатSOLV
време за трансфер20 сек.
температура на трансфер165°С
Текстилно фолио за печат Glitter Print
дебелина300 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С

Флок

Печат и термотрансфер

Флок на полиестерна основа за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Текстилно фолио за печат Jet Flock Solvent
дебелина450 µm
печатSOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер180°С

Транспортни ленти

 
дебелина
размер
Транспортна лента T.T.D.
дебелина75 µm
размер0.50/25м