ТЕКСТИЛНА ФОЛИЈА ЗА ДИГИТАЛНО ПЕЧАТЕЊЕ

Флок

Печат и термотрансфер

Флок на полиестерна основа за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Jet Flock Solvent
дебелина450 µm
печатSOLV ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер180°С
Цена без ДДС

Флекс

Фолио за печат и термотрансфер

Флекс за директен дигитален печат

 
дебелина
печат
време за трансфер
температура на трансфер
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Colorprint PU
дебелина80 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Термотрансфернa фолиja за печатење Colorprint PU Extra SP
дебелина70 µm
печатSOLV ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Colorprint
дебелина170 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер150°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Colorprint New M
дебелина120 µm
печатSOLV ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер165°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Soft Print Color
дебелина45 µm
печатSOLV ECO-SOLV
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Crystal PU
дебелина85 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер20 сек.
температура на трансфер165°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Hi-5 Print
дебелина85 µm
печатSOLV ECO-SOLV LATEX
време за трансфер5 сек.
температура на трансфер120°С - 150°С
Цена без ДДС
Текстилна фолија за печат Easy Subli
дебелина220 µm
печатSUBLI
време за трансфер15 сек.
температура на трансфер155°С
Цена без ДДС

Транспортни ленти

 
дебелина
размер
Цена без ДДС
Транспортна лента T.T.D.
дебелина75 µm
размер0.50/25м
Цена без ДДС